ABC – Pierwszego brytyjskiego paszportu dla dziecka

ABC – PIERWSZEGO BRYTYJSKIEGO PASZPORTU DLA DZIECKA

Wyrobienie dziecku brytyjskiego paszportu to koszt £49 online i £46 na poczcie lub £55.75 jeśli korzystamy z usługi “Check & Send Service” – Sprawdź i Wyślij, która pozwala upewnić się, że formularz został wypełniony prawidłowo, a wniosek jest kompletny. Z tej samej usługi możemy skorzystać wypełniając wniosek onilne. Przy wypelnianiu wniosku onilne należy zwrócić uwage na, to jakie dokumenty należy dosłać pocztą. Honorowane są jedynie orginały wymaganych dokumentów, wysłanie duplikatów –kopii spowoduje odrzucenie wniosku. W przypadku anulowania wniosku lub braku uprawnień do uzyskania paszportu, wnioskodawca niestety nie dostanie zwrotu pieniędzy.

Wnioski online: https://www.gov.uk/get-a-child-passport/apply-for-your-childs-first-passport

Po wysłaniu wniosku jego status można sprawdzić (po upływie 3 tyg.) na stronie: https://passportofficeforms.service.gov.uk/_/track-application.ofml

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku odsyłane są wnioskodawcy po rozpatrzeniu zwykłą pocztą, co zwieksza ryzyko ich zaginięcia, dlatego warto dopłacić kolejne £3, aby dokumenty odesłane były przesyłką poleconą i zaznaczyć wybór tej usługi wypełniając wniosek.

Rozpatrzenie wniosku trwa co najmniej 3 tygodnie. Okres ten może się wydłużyc jeśli potrzebne będzie więcej informacji, wniosek został wypełniony niepoprawnie, HMPO nie może skontaktować się z osobą poświadczającą, dokumenty dosyłane pocztą nie dotarły – zaginęły.

 

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku :

– 2 identyczne zdjęcia dziecka (jedno zdjęcie z tyłu podpisane przez osobe trzecią potwierdzającą tożsamość dziecka), zdjecia muszą być zrobione w przeciągu ostatniego miesiąca, pokazujące wyrażnie rysy twarzy, muszą być profesjonalnie wydrukowane, wymiary: 45 mm szerokości, 35mm długości z czego wizerunek powinien zajmować: nie mniej niż 29 mm, nie więcej niż 34 mm długośći/wysokości

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku - 2 identyczne zdjęcia dziecka
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku – 2 identyczne zdjęcia dziecka

– akt urodzenia dziecka

– paszport dziecka lub dokument na postawie którego dziecko wjechało na teren UK (jeśli dziecko nie urodziło się w Wielkiej Brytanii)

– podpis osoby trzeciej, potwierdzający tożsamość dziecka

– paszporty obojga rodziców

– akt małżeństwa (dokument wykazujący stan cywilny rodziców)

– pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu

– dokumenty potwierdzające zamieszkanie i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 5 lat przed datą aplikacji, np. druki P60 i P45 z poprzednich lat podatkowych (wstarczy jesli jeden z rodziców spełnia te warunki i to on w imieniu dziecka wypełnia kwestionariusz)

– spędzenie poza granicami Wielkiej Brytanii nie więcej niż 450 dni w ciągu tych 5 lat

– spędzenie nie więcej niż 90 dni poza granicami Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

– dodatkowe warunki, które mogą mieć wpływ na decyzje, to np. niekaralność i fakt, iż wnioskodawca nie złamał żadnych przepisów imigracyjnych podczas pobytu w Wielkiej Brytanii.

 

 

Osoba trzecia potwierdzająca tożsamość dziecka, jak i tożsamość wnioskodawcy powinna zajmować tzw. dobrą pozycję społeczną i posiadać profesjonalne kwalifikacje zawodowe. Jeśli przedstawiamy dwa podpisy, drugą osobą może być np. nasz przełożony z pracy, sąsiad. Ważne jest, to żeby osoba gwarantująca za nas nie była z nami spokrewniona i zameldowana pod tym samym adresem co my. Podpis osoby trzeciej nazywany jest – ‘countersignature’

– countersignature powinien znać dziecko osobiście co najmniej od 2 lat

– przynajmniej jedna z tych osób powina być profesjonalistą, np. nauczyciel, pielęgniarka, lekarz, dentysta, okulista, pracownik socjalny, ksiądz …

– musi być posiadaczem paszportu brytyjskiego i mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii

 

 

Osobami świadczącymi nie mogą być :

– osoby spokrewnione z wnioskodawcą

– jeśli poświadczają dwie osoby, to nie mogą być one ze sobą spokrewnione

– osoby skazane, które podlegały karze pozbawienia wolności w ciągu ostatnich 10 lat.

Ponieważ składanie wniosku o paszport wiąże się z pewnym ryzykiem, nie tylko utratą pieniędzy, ale i ryzykiem straty ważnych dokumentów(orginałów), należy dołożyć wszelkich starań żeby nasza aplikacja przebiegła pomyślnie.

– Po pierwsze zabezpieczamy dokumenty: wysyłamy je opcją ‘Special Delivery Guaranteed’, dopłacamy 3 funty do naszego wniosku i zaznaczmy w nim jaką opcją dokumenty mają zostać nam odesłane.

– Zdjęcia – ważne żeby spełniały określone standardy, nie tylko wymiary, również kolorystyka, jakość, czytelność. Wybierzmy fotografa, który jest profesjonalista i na co dzień wykonuje tego typu zdjęcia.

– Wybierajmy rozsądnie osoby potwierdzające tożsamość – countersignature – niekarane, które w ostanich 2 latach mieszkały w UK i mogą potwierdzić, że przez ten czas miały z nami kontakt, mające ważne brytyjskie paszporty.

– Lata pobytu w UK jednego z rodziców nie są wystarczającym gwarantem do wydania dziecku paszportu. Ważnym czynnikiem jest zatrudnienie, to czy wnioskodawca był samowystarczalny i nie korzystał z pomocy państwa. Wnioski osób korzystających z benefitów lub o niskich dochodach są często odrzucane.

Komentarze