Zasiłek rodzinny / Child Benefit

Zasilek rodzinny - Child Benefit NI

Zasiłek rodzinny, w Wielkiej Brytanii nazywa się Child Benefit i przysługuje wszystkim rodzicom lub opiekunom dzieci tam pracującym(*). Polacy nie podlegają w przypadku tego świadczenia żadnym ograniczeniom związanym z okresem przejściowym. Oznacza to, że Polak/Polka może otrzymać Child Benefit od razu po podjęciu pracy w Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy dzieci mieszkają w Irlandii Północnej czy tez nie.

Osobiście zalecam, aby Child Benefit był przyznany na osobę, która zajmuje się dzieckiem do 12 roku życia gdyż w razie niskich dochodów (niekwalifikujących się do płacenia ubezpieczenia) lub wyłączną opieka nad dzieckiem (osoba niepracująca zawodowo) będzie miała wliczony ten czas, jako lata pracy do emerytury (State Pension).

 

 

Kto się kwalifikuje do Child Benefit.

Osoba dorosła, odpowiedzialna za wychowanie dziecka – nawet, jeżeli nie jest biologicznym rodzicem. Zasiłek można również pobierać na dziecko, które mieszka z kimś innym pod warunkiem ze:

 • łoży się na utrzymanie dziecka
 • kwota jest przynajmniej równa kwocie zasiłku
 • osoba, z która dziecko mieszka nie pobiera zasiłku rodzinnego (dotyczy również Polski)

Child Benefit na dane dziecko może otrzymać TYLKO jedna osoba.

 

 

Podstawowe kryteria przyznania zasiłku:

Child Benefit może być wypłacany, jeżeli dziecko:

 • Nie przekroczyło 16 roku życia
 • Jest pomiędzy 16 a 20 rokiem życia i kontynuuje naukę (np. jest w szkole średniej)
 • Jest przed 18 rokiem życia i w nieodległym okresie czasu zakończyło edukacje lub szkolenie zawodowe.

 

 

Wysokość Child Benefit:

Są dwie stawki Child Benefit

 • £20.70 (tygodniowo) na pierwsze dziecko (od 06 kwietnia 2015)
 • £13.70 (tygodniowo) na każde kolejne dziecko (od 06 kwietnia 2015)

 

 

Jak można otrzymać Child Benefit

Wypełniając formularz CH2 (dostępny na stronie https://www.gov.uk/government/publications/child-benefit-claim-form-ch2 lub pod numerem telefonu 0300 200 3100)

W formularzu należy podać numer ubezpieczenia (National Insurance Number). Jeżeli jednak jeszcze go nie posiadamy, dobrze, aby formularz wysłać nawet bez numeru, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

 

 

Kiedy składać wniosek.

Child Benefit może zostać wypłacony do trzech miesięcy wstecz od daty otrzymania przez HMRC wyplenionego formularza.

 

 

Wystąpienie o Child Benefit powinno nastąpić po:

 • narodzinach dziecka
 • zamieszkania dziecka i objecie go opieka
 • zaadoptowaniem dziecka
 • rozpoczęcie pokrywania kosztów opieki nad dzieckiem, które mieszka z inna osoba.

 

 

Dokumenty do Child Benefit:

 • akt urodzenia dziecka (oryginał)
 • zaświadczenie o adopcji

Adres, na który należy wysłać wypełniony wniosek:

Child Benefit Office (GB) 
Washington
Newcastle upon Tyne
NE88 1ZD

Telefon 0300 200 3100

Telefon dla dzwoniących z Polski +44 161 210 30 86

Od poniedziałku do piątku – 8.00 do 20.00

W soboty – 8.00 do 16.00

*W rodzinach, gdzie jeden z rodziców otrzymuje roczne wynagrodzenie od 50 do 60 tys. funtów, zasiłki na dzieci będą ograniczone. Świadczenia będą tu nadal przyznawane, ale podczas rocznego rozliczenia ze skarbówką rodzice będą musieli zwrócić państwu 1% z każdych 100 funtów zarobionych w danym roku podatkowym.

Komentarze