Apel do Northern Ireland Executive ws. przestępstw kierowanych nienawiścią w Irlandii Północnej!

Apel do Northern Ireland Executive ws. przestępstw kierowanych nienawiścią w Irlandii Północnej!

Apel do Northern Ireland Executive o natychmiastowe uchwalenie kompleksowego, międzydepartamentowego planu działania w przypadku przestępstw kierowanych nienawiścią (z ang. Hate Crime Action Plan).

 

Poniżej przedstawiamy treść apelu. Podpisy pod petycją prosimy skladać na stronie change.org (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Prosimy również o polubienie oficjalnego fanpage’a tej inicjatywy Hate Crime Action Plan for NI – Petition

 


 

Rt Hon Peter Robinson MLA and Minister Martin McGuinness MLA
Northern Ireland Executive
Stormont Castle
Stormont Estate
Belfast BT4 3TT

 

 

Szanowni Państwo!

 

Jako członkowie polskiej społeczności w Irlandii Północnej piszemy do was, by podzielić się narastającym niepokojem, w związku z nieustającymi atakami i przestępstwami kierowanymi nienawiścią (z ang. Hate Crime).

 

Jesteśmy największą z mniejszości narodowościowych mieszkających w tym kraju. Płacimy podatki, ciężko pracujemy i wnosimy wkład do kultury Irlandii Północnej. Pragniemy przyczynić się do kształtowania wspólnej i dobrze prosperującej przyszłości dla wszystkich.

 

Dziękujemy przeważającej większości ludności w Irlandii Północnej za ciepłe przyjęcie i gościnność z ich strony.

 

Niemniej jednak, nie jesteśmy w stanie tolerować nieustannego zastraszania, dyskryminacji i ataków kierowanych przez pojedyncze jednostki przeciwko naszym rodakom, a także osobom z pozostałych grup etnicznych mieszkających w Irlandii Północnej.

 

Dziękujemy za wsparcie ze strony większości lokalnej społeczności, w tym poszczególnych polityków. Jesteśmy jednak głęboko rozczarowani całkowitym brakiem politycznego przywództwa i skutecznej, skoordynowanej reakcji.

 

Pomimo wielu zapewnień o podjęciu stosownych kroków, ilość ataków wzrasta, rujnując nie tylko życie ofiar, ale również jakość życia lokalnego społeczeństwa i reputację Irlandii Północnej na arenie międzynarodowej.

 

Apelujemy do Northern Ireland Executive o natychmiastowe uchwalenie kompleksowego, międzydepartamentowego planu działania w przypadku przestępstw kierowanych nienawiścią (z ang. Hate Crime Action Plan).

 

Pragniemy żyć w społeczeństwie, które świętuje i ceni różnorodność, wolnym od uprzedzeń, dewocji i nienawiści.

 

W imieniu i dla Polskiej Społeczności w Irlandii Północnej:

 

CC:
Minister of Justice David Ford MLA
Dr Malcolm McKibbin, Head of the NI Civil Service
Speaker of the Northern Ireland Assembly Mr Mitchel McLaughlin MLA
Chief Constable George Hamilton, PSNI
Lord Mayor Cllr Arder Carson
Mrs Suzanne Wylie, Chief Executive, Belfast City Council
Chief Executives Forum
Northern Ireland Policing Board

 

 

Wersja angielska:

 

Dear Ministers,

 

As members of the Polish community in Northern Ireland we are writing to you to express our deepest concern in relation to the ongoing hate crime incidents and attacks.

 

We are the largest ethnic minority here. We pay taxes, we work hard, we contribute to the culture of Northern Ireland and we are committed to building a shared and prosperous future for all.

 

We are grateful for the warm welcome and hospitality of the majority of people in Northern Ireland.

 

However, we are not prepared to tolerate the ongoing intimidation, discrimination and attacks against members of our and other minority groups in Northern Ireland perpetrated by a small number of individuals.

 

We wish to acknowledge the support from the majority of the local community and some individual politicians, but we are highly disappointed with the total lack of political leadership and a coordinated response.

 

Despite the repeated assurances of action, attacks are on the increase, damaging not only the lives of the victims, but also the well-being of the wider community and the reputation of Northern Ireland internationally.

 

We are calling for the Northern Ireland Executive to immediately enact a comprehensive cross-departmental Hate Crime Action Plan.

 

We all want to live in a society free from prejudice, bigotry and hatred. A society of inclusion in which diversity is celebrated.

 

For and on behalf of the Polish community in Northern Ireland

Artykuł źródłowy : Stop Hate Crime - Petycja - chnage.org

O autorze

PolacywNI

Polacy w Irlandii Północnej | Wydarzenia, Katalog Firm, Ogłoszenia, Informacje

Powiązane artykuły

Komentarze