Gramatyka za Friko cz.5 – C.D. Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous

Gramatyka za Friko cz.5 – C.D. Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous

Ten rozdział jest przeznaczony dla osób średnio-zaawansowanych, które chcą sobie odświeżyć gramatykę. Osoby początkujące mogą pominąć ten rozdział i wrócić do niego po przerobieniu reszty podstawowych rozdziałów lub przeczytać go po poprzednim rozdziale, ale nie martwić się zbytnio słownictwem.

 

Czasu Present Continuous używamy głównie, kiedy mówimy o czynności, która rozpoczęła się i jeszcze się nie skończyła. Często, tak jak omówione jest to w poprzednim rozdziale, czynność ta dzieje się w tym samym czasie, w którym o niej mówimy.Ale nie tylko. Możemy użyć czasu Present Continuous mówiąc o czymś, co rozpoczęliśmy jakiś czas temu i jeszcze nie skończyliśmy, ale niekoniecznie wykonywujemy ją teraz:

I’m reading an interesting book. (ajm ridyng en itrysting buk) Czytam intersująca książkę.  Zdanie to nie oznacza, że ją czytam w tej chwili, bo mogę być w pracy i opowiadać kolegom o tej książce (którą czytam w domu).

Używamy tej konstrukcji też, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w teraz w znaczeniu dziś, w tym tygodniu, dziś wieczorem itp:

You are working hard today. You have a lot to do.(ju ar werkyng hard tudej ju hev e lot tu du) Pracujesz ciężko w tym tygodniu. Masz dużo do zrobienia.

She is not working this week. She is off. (szi yz not werkyng thys łik szi yz of) Ona nie pracuje w tym tygodniu. Ma wolne.

Często użyciem Present Continuous podkreśla się fakt, że różni się to od naszej zwykłej rutyny:

I’m staying with a friend. Builders are working on our house. (ajm stejyng łyth e frend bylders ar werkyng on ar hałs) Mieszkam/nocuję u znajomego. Robotnicy pracują nad naszym domem.

Używamy tego czasu też mówiąc o zmianach zachodzących w teraźniejszości:

My English is getting better. (maj inglysz yz getyng beter) Mój angielski robi się coraz lepszy.

Days are getting warmer and warmer. (dejz ar getyng łormer and łormer) Dni robią się coraz cieplejsze.

 

Czasu Present Continuous używamy także mówiąc o planach na bliską przyszłość. Zazwyczaj jest to więcej niż zamiar, już coś zrobiliśmy w kierunku realizacji tych planów. Można zauważyć, że po polsku wtedy też użylibyśmy czasu teraźniejszego choć mówimy o planach na przyszłość:

This summer I’m flying to Poland. (thys samer ajm flajyng tu połland) Tego lata lecę do Polski. (Mam już kupione bilety.)

We are going to the cinema tonight. (łi ar gołyng tu the synema tunajt) Idziemy do kina dziś wieczorem.(Już się umówiłem ze znajomymi itd.)

 

 

W następnej części kursu zajmiemy się tematem: Czas teraźniejszy prosty – Present Simple

 

O autorze

Gramatyka za Friko

Język angielski za darmo. Każdy rozdział to osobne zagadnienie gramatyczne i związane z nim ćwiczenia. W każdym rozdziale będę wprowadzać trochę słownictwa i tłumaczyć wymowę, zapisując słowa tak, jak wymawiane byłyby po polsku. Zapraszam do nauki!

Powiązane artykuły

Komentarze