Gramatyka za Friko cz.8 – Have/have got (mieć)

Gramatyka za Friko cz.8 – Have/have got (mieć)

Po angielsku, jeśli chcemy powiedzieć, że coś mamy używamy słowa have (hew), a w trzeciej osobie liczby pojedyńczej, czyli he, she, it has (haz/hez). Możemy także użyć wyrażenia składającego się z dwóch słów: have got albo has got. Jeśli chodzi o znaczenie zarówno samo have jak i have got znaczą to samo – mieć. Możemy więc powiedzieć: I have blue eyes. (aj hew blu ajz) albo I have got blue eyes. albo skrócone: I’ve got blue eyes. (ajw got blu ajz) i znaczą te zdania to samo, czyli: Mam niebieskie oczy. Jak widać, w zdaniach twierdzących have i have got różnią się jedynie tym, że gramatycznym błędem jest skrócenie have jeśli występuje samo, bez got:

I have mam
you have masz, macie
we have mamy
they have mają
he has on ma
she has ona ma
it has ono ma
skrócone:
I have got mam I’ve got (ajw got)
you have got masz, macie you’ve got (juw got)
we have got mamy we’ve got (łiw got)
they have got mają they’ve got (thejw got)
he has got on ma he’s got (hiz got)
she has got ona ma she’s got (sziz got)
it has got ono ma it’s got (yts got)

 

Kiedy chcemy zadać pytanie lub zaprzeczyć zupełnie inaczej zrobimy to z samym have/has niż z have got/has got. Wiele podręczników do nauki języka angielskiego zaczyna od przedstawienia have got, dlatego, że jest to łatwiejsza forma. Tak jak z czasownikiem to be, pytania tworzymy przez inwersję, czyli słowo have/has przechodzi przed podmiot:

 

Have I got? Czy mam?

Have you got? Czy masz/macie?

Have we got? Czy mamy?

Have they got? Czy (oni/one) mają?

 

Has he got? Czy on ma?

Has she got? Czy ona ma?

Has it got? Czy ono/to ma?

 

Na przykład: Have you got a car? (hew ju got e kar) Czy masz szamochód?

Has he got a computer? (hez hi got e kompjuter) Czy on ma komputer?

 

Krótkie odpowiedzi na takie pytania będą się składały z yes lub no, zaimka osobowego i have albo have not, a w skrócie: haven’t (hewynt), lub z has, has not, w skrócie: hasn’t (hezynt):

 

Have you got a car? Yes, I have./No, I have not. lub No, I haven’t.

Has he got a computer? Yes, he has./No, he has not. lub No, he hasn’t.

 

Have not i has not (skrócone: haven’t i hasn’t) oczywiście wystąpią też w przeczeniach:

 

I haven’t got a car. Nie mam samochodu.

He hasn’t got a computer. On nie ma komputera.

 

Kiedy używamy samego have pytania i przeczenia tworzymy przy użyciu do i does, tak jak przy pozostałych czasownikach w czasie Present Simple:

 

Do you have a car? Czy masz samochód?

Does he have a computer? Czy on ma komputer?

 

W krótkich odpowiedziach też będą do i does:

 

Yes, I do./No, I don’t.

Yes, he does./No, he doesn’t.

 

A przeczenia będą wyglądały następująco:

 

I don’t have a car.

He doesn’t have a computer.

 

 

Ćwiczenia:

I. Opisz siebie i członka rodziny/przyjaciela używając have lub have got i następującego słownictwa:

 

blue, black, brown, green, grey eyes

(blu, blak, brałn, grin, grej ajz)

niebieskie, czarne, brązowe, zielone, szare oczy

 

long, short, medium length

(long, szort, midjum length)

długie, krótkie, średniej długości

 

straight, curly, wavy

(strejt, kerli, łejwi)

proste, kręcone, faliste

 

and

 

blonde, fair, brown, black

(blond, fer)

blond, jasne

 

hair

 

Przykład: I have green eyes and short, straight, brown hair.

Albo: I’ve got brown eyes and …

O członku rodziny/przyjacielu:

My mother has green eyes … albo My mother’s got …

 

II. Przetłumacz na angielski używając zarówno samego have jak i have got:

  1. Czy macie samochód?
  2. Mamy psa. (dog dog)
  3. Moi przyjaciele mają dwoje dzieci. (friends frendz, children czildryn)
  4. Czy on ma długie włosy?
  5. Boli mnie głowa. (po angielsku dosłownie: mam ból głowy: headache hedejk)

 

W następnej części kursu zajmiemy się tematem: Was/were czyli czasownik ‘to be’ w czasie przeszłym

 

Odpowiedzi do zadania II:

1.Do you have a car?/Have you got a car? 2.We have a dog./We have got a dog. W skrócie:We’ve got a dog. 3.My friends have two children./My friends have got two children. Można też skrócić: My friends’ve got two children. 4. Does he have long hair?/Has he got long hair? 5.I have a headache./I’ve got a headache.

O autorze

Gramatyka za Friko

Język angielski za darmo. Każdy rozdział to osobne zagadnienie gramatyczne i związane z nim ćwiczenia. W każdym rozdziale będę wprowadzać trochę słownictwa i tłumaczyć wymowę, zapisując słowa tak, jak wymawiane byłyby po polsku. Zapraszam do nauki!

Powiązane artykuły

Komentarze