Gramatyka za Friko cz.3 – Czasownik ‘to be’ w czasie teraźniejszym – przeczenia i pytania

Gramatyka za Friko cz.3 – Czasownik ‘to be’ w czasie teraźniejszym – przeczenia i pytania

Czasownik ‘to be’ w czasie teraźniejszym – przeczenia.

Przeczenia z czasownikiem ‘to be’ tworzy się bardzo łatwo, po prostu przez dodanie słowa ‘not’ (not) po czasowniku:

I am not (nie jestem/nie ma mnie)

you are not (nie jesteś/nie ma cię)

he is not (on nie jest/nie ma go)

she is not (ona nie jest/nie ma jej)

it* is not (ono/to nie jest/ nie ma jego/tego)

we are not (my nie jesteśmy/nie ma nas)

you* are not (wy nie jesteście/nie ma was)

they are not (oni nie są/nie ma ich)

 

 

Przykłady:

They are not Polish. They are Russian. (thej ar not połlisz  thej ar raszyn) Oni nie są Polakami, oni są Rosjanami.

They are not at home. (thej ar not et hołm) Nie ma ich w domu.

 

 

* Zaimek ‘it’ jest częściej używany w języku angielskim, niż zaimek ‘ono’ w języku polskim. Jest tak dlatego, że w języku angielskim nie ma podziału na rodzaj męski, żeński i nijaki poza słowami oznaczającymi ludzi lub zwierzęta, których płeć znamy. Wszystkie przedmioty są rodzaju nijakiego, więc mówiąc o nich użyjemy zaimka ‘it’. Tak więc mężczyzna – man (man), chłopiec – boy (boj) czy pies, którego płeć znamy jako męską, będą gramatycznie rodzaju męskiego i powiemy o nich ‘he’, natomiast kobieta – woman (łumen), dziewczyna – girl (gerl) czy suczka, pies rodzaju żeńskiego gramatycznie też będą rodzaju żeńskiego, więc powiemy o nich ‘she’. Natomiast wszystkie przedmioty, nie ważne czy po polsku to stół, czyli on, lampa, czyli ona, lub krzestło, czyli ono, po angielsku będą wszystkie ‘it’.

 

 

Przykłady:

This is a table. It is square. (thyz yz e tejbel yt yz skłer) To stół. (On) jest kwadratowy.

This is a lamp. It is on the table. (thyz yz e lamp yt yz on tha tejbel) To lampa. (Ona) jest na stole.

This is a chair. It is red. (thyz yz e czer yt yz red). To jest krzesło. (Ono) jest czerwone.

 

 

* Jak można zauważyć, po angielsku zaimki ‘ty’ i ‘wy’, czyli druga osoba liczby pojedyńczej i mnogiej, wyglądają tak samo. Można się spotkać z niepoprawną liczbą mnogą: youse (jus). W poprawnej angielszczyźnie nie ma różnicy pomiędzy liczbą pojedyńczą i mnogą w drugiej osobie. Czy ktoś mówi do jednej osoby czy do grupy można się jedynie domyśleć z kontekstu czy z użycia słowa ‘all’ (ol) (wszyscy) w liczbie mnogiej.

 

 

Czasownik ‘to be’ w przeczeniach także można skrócić. Większość osób można skrócić na dwa sposoby, oba poprawne. Jedynie pierwszą osobą liczby pojedyńczej, t.j. I am not można skrócić tylko w jeden sposób:

 

I am not               I’m not

you are not           you aren’t            you’re not

he is not               he isn’t                 he’s not

she is not             she isn’t               she’s not

it is not                 it isn’t                   it’s not

we are not           we aren’t              we’re not   

you are not          you aren’t            you’re not

they are not         they aren’t          they’re not

 

Isn’t wymawia się yzynt, a aren’t wymawia się arynt.

 

 

Czasownik ‘to be’ w czasie teraźniejszym – pytania.

 

Pytania z czasownikiem ‘to be’ tworzy się przez inwersję tzn. przestawienie: podmiot zdania, czyli kto albo co opisywane przez zdanie, zamienia się miejscami z formą czasownika ‘to be’ czyli am/is/are.

 

Przykłady:

 1. Zdanie twierdzące: I am happy. (aj em hapi) Jestem szczęśliwy/szczęśliwa.
   
  Pytanie: Am I happy? (em aj hapi) Czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa?Proszę zauważyć, że ‘am’ nie znaczy ‘czy’ tylko ‘jestem’.
   
 2. Zdanie twierdzące: Joanna is tired. (dżoana yz tajerd) Joanna jest zmęczona.
   
  Pytanie: Is Joanna tired? Albo, kiedy wiemy już, o kim mowa, możemy zastąpić imię zaimkiem: Is she tired?
   
 3. Zdanie twierdzące: You are forty. (ju ar forti) Masz 40 lat.
   
  Pytanie: Are you forty?
   

Na powyższe pytania można odpowiedzie tak lub nie czyli yes (jes/noł), ale poprawniej jest dać krótką pełną odpowiedź, składającą się z zaimka odpowiadającemu podmiotowi zdania i odpowiedniej formy czasownika. Tak więc na pytanie numer jeden odpowiedzielibyśmy: Yes, I am. (tego nie wolno skracać!) albo No, I’m not. Na drugie pytanie: Yes, she is./ No, she isn’t lub No, she’s not. A na ostatnie pytanie w zależności, czy odpowiemy w pierwszej czy drugiej osobie: Yes, I am/No, I’m not albo Yes, you are./No, you aren’t czy No, you’re not. Przeczących odpowiedzi nie trzeba skracać (No, I am not. No, she is not./No, you are not. Itd), ale zazwyczaj się używa skróconej formy. Zasada jest taka, że krótka odpowiedź musi się składać z trzech lub więcej sylab.

 

Pytania, na które wymagana jest konkretna odpowiedź nazywa się pytaniami szczegółowymi. Zaczynają się one od słów lub wyrażeń pytających:

Who – Kto

Who are you? (hu ar ju) Kim jesteś? Dosłownie: Kto jesteś?

What – Co

What is the time? (łot yz tha tajm) Która godzina? Dosłownie: Co jest czas? a bardziej po polsku: Jaki jest czas? Częściej o godzinę pyta się: What time is it? Oba pytania znaczą to samo. Zarówno Who jak i What nie odmieniają się, więc czasami na polski będziemy tłumaczyć nie jako Kto i Co, tylko Kim, Jaki/Jaka/Jakie/Czemu itp.

 

Pytania zaczynające się od What is your(a w skrócie What’s (łots jor)) mogą się bardzo przydać, szczególnie początkującym. Można się zapytać o dane osobiste właśnie zaczynając pytania w ten sposób. Your znaczy twoje lub wasze. Przykłady:

What’s your

 • name? (nejm)(first (ferst) name albo given (gyvyn) name to imię, surname (sernejm) to nazwisko; pytanie What’s your name może być o samo imię, albo samo nazwisko, ale częściej i o imię i o nazwisko
 • address? (edres)
 • post code? (połst cołd)
 • telephone number? (telefołn nambyr)
 • age? (ejdż) wiek

 

Where – Gdzie
Where are you? (łer ar ju) Gdzie jesteś?

 

How – Jak
How are you? (hał ar ju) Jak się masz? Dosłownie: jak jesteś?

 

Why – Dlaczego
Why are you sad? (łaj ar ju saad) Dlaczego jesteś smutny/smutna?

 

Which – Który/Która/Które
Which is better? (łycz yz betyr) Który jest lepszy?

 

 

Do słów pytających można dodać inne słowa tworząc bardziej konkretne wyrażenia pytające:

What colour are your eyes? (łot kolyr ar jor ajs) Jakiego koloru są twoje oczy?

How old are you? (hał ołld ar ju) Ile masz lat? Dosłownie: Jaki stary jesteś?

How much is it? (hał macz yz yt) Ile to kosztuje?

 

 

Ćwiczenia:

I. Napisz w skrócie:

 1. I am not – _________
 2. she is not – _________  ___________
 3. we are not – _________  __________
 4. it is not – __________  ___________
 5. they are not – __________  ___________

II. Przetłumacz na angielski:

 1. On nie jestem Rosjaninem.
 2. Oni nie są głodni.
 3. Nie jest nam zimno.
 4. Nie jestem wysoki/wysoka.
 5. Nie jest słonecznie.

III. Przetłumacz na angielski:

 1. Czy jesteś zmęczony/zmęczona?
 2. Ile masz lat? (dwa sposoby)
 3. Czy ona jest wysoka?
 4. Jak masz na imię?
 5. Czy oni są Polakami?

IV. Ułóż słowa tak, aby tworzyły poprawne pytania:

 1. address   is   what  your?
 2. colour   your   are    eyes   what?
 3. is   chair   much   how   this?
 4. is      he    how?
 5. old    how   she   is?

 

 

W następnej części kursu zajmiemy się tematem: Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous

Odpowiedzi:

I.

 1. I’m not.
 2. She isn’t/she’s not.
 3. We aren’t/we’re not.
 4. It isn’t/it’s not
 5. They aren’t/they’re not

II.

 1. He is not Russian./He isn’t Russian./He’s not Russian.
 2. They are not hungry./They aren’t hungry./They’re not hungry.
 3. We are not cold./We aren’t cold./We’re not cold.
 4. I am not tall./I’m not tall.
 5. It is not sunny./It isn’t sunny./It’s not sunny.

III.

 1. Are you tired?
 2. How old are you? albo What is your age?/What’s your age?
 3. Is she tall?
 4. What is your name?/What’s your name?
 5. Are they Polish?

IV.

 1. What is your address?
 2. What colour are your eyes?
 3. How much is this chair?
 4. How is he?
 5. How old is she?

O autorze

Gramatyka za Friko

Język angielski za darmo. Każdy rozdział to osobne zagadnienie gramatyczne i związane z nim ćwiczenia. W każdym rozdziale będę wprowadzać trochę słownictwa i tłumaczyć wymowę, zapisując słowa tak, jak wymawiane byłyby po polsku. Zapraszam do nauki!

Powiązane artykuły

Komentarze