Gramatyka za Friko cz.2 – Czasownik ‘to be’ (być) w czasie teraźniejszym – forma twierdząca

Gramatyka za Friko cz.2 – Czasownik ‘to be’ (być) w czasie teraźniejszym – forma twierdząca

Czasownik “być” w języku polskim w czasie teraźniejszym ma 6 form: jestemjesteś, jest, jesteśmy, jesteście i .

W języku angielskim są tylko trzy formy: am, are i is.

 

 

 

Wygląda to następująco:

I am (aj em) – ja jestem

you are (ju ar*) – ty jesteś

he is (hi yz) – on jest

she is (szi yz) – ona jest

it is (yt yz) – ono jest

we are (łi ar*) – my jesteśmy

you are (ju ar*) – wy jesteście

they are (th*ej ar*) – oni są

Jak można zauważyć, w języku angielskim, nie tak jak w polskim, nie można ominąć zaimka (I, you itd.) Natomiast można skrócić zaimek i czasownik zbijając je razem w jedno słowo:

I’m (ajm)
you’re (jor*)
he’s (hiz)
she’s (sziz)
it’s (ytz)
we’re (wir*)
you’re (jor*)
they’re (th*er*)

* ‘th’ wymawia się następująco: język wystawiamy między zęby i syczymy wydmuchując powietrze między językiem a górnymi zębami. Ćwiczyć najlepiej przed lustrem. Tak, żeby język lekko wystawał pomiędzy zębami. Zapis fonetyczny ‘th’ ma dwa warianty wymowy: dzwięczny i bezdzwięczny. Dzwięczny brzmi prawie jak ‘d’, tylko język nie jest za zębami na podniebieniu, ale wystaje z ust między zębami. Bezdzwięczna wersja podobna jest trochę do ‘s’ lub ‘f’ tylko nie jest nam potrzebna dolna warga (można ją sobie przytrzymać palcem, jeśli przeszkadza), a, tak samo jak przy dzwięcznej głosce, dzwięk wykonywany jest pomiędzy górnymi zębami, a językiem.

* ‘r’ w Irlandii Północnej i w Republice Irlandzkiej wymawia się dalej w ustach. Język należy zwinąć w trąbkę. Amerykanie wymawiają ‘r’ jeszcze głębiej. Szkockie ‘r’ jest podobne do polskiego, tylko trochę bardziej twardo wymawiane. Natomiast Anglicy wymawiają ‘r’ tylko na początkach sylab. Kiedy ‘r’ pojawia się na końcu sylaby, samogłoski poprzedzające je są dłużej wypowiadane.

 

Przykłady użycia czasownika ‘to be’ w czasie teraźniejszym, w zdaniach twierdzących:


I am hungry. (aj em hangri) Jestem głodny/głodna.

We are Polish. (łi ar połlisz) Jesteśmy Polakami/Polkami.

My brother is tall. (maj brother yz tol) Mój brat jest wysoki.

    

Różnice między polskim i angielskim:

 

Wiek

W języku polskim, kiedy mówimy o wieku, mówimy, że ktoś czy coś ma ileś tam lat, miesięcy, dni itd. Po angielsku mówi się, że ktoś czy coś jest ileś tam lat, miesięcy czy dni stare. Nikt się nie obraża, że go nazywają starym. Nawet mówiąc o noworodku użyje się tej formy:

I’m twenty years old. (ajm tłenti jirs ołld) Mam 20 lat. Dosłownie: Jestem dwadzieścia lat stary.  Można powiedzieć tylko: I’m twenty. Dosłownie: Ja jestem dwadzieścia. Natomiast nigdy nie można powiedzieć: I’m twenty years. Pozostawienie samego słowa ‘years’ po cyfrze jest niepoprawne.

 

 

Ciepło/zimno

Po polsku mówimy: Jest mi zimno. W języku angielskim dosłownie powie się Jestem zimny/zimna.

Przykłady:

I’m cold. (ajm kołld) Jest mi zimno. Dosłownie: Jestem zimny/zimna.

I’m warm. (ajm łorm) Jest mi ciepło. Dos łownie: Jestem ciepły/ciepła. Jeśli chcielibyśmy powiedzieć o kimś, że jest ciepły w znaczeniu miły to lepiej powiedzieć I’m a warm person. (ajm e łorm persyn) czyli Jestem ciepłą osobą/ciepłym człowiekiem.

I’m hot. (ajm hot) Jest mi gorąco. Dosłownie: Jestem gorący/gorąca. Też oznacza temperaturę (gorączkę), a przenośnie można mówić o czyjejś atrakcyjności i znaczy to to samo, co I’m sexy. (ajm seksi).

I’m cool. (ajm kul) Jest mi chłodno. Dosłownie: Jestem chłodny/chłodna. Częściej używane w znaczeniu: Jestem super. Też może oznaczać to samo, coI’m OK, szczególnie w negatywnej odpowiedzi na ofertę: Przykład: -Would you want some tea? (łudziu lajk sam ti) Czy chcesz herbatę? -No, I’m cool.

Pogoda

Po polsku mówimy: Jest ciepło/zimno/ pochmurnie, itd. W języku angielskim nie pomijamy zaimka It, tak więc mówimy To jest zimno …

It’s cold.

It’s hot.

It’s sunny. (ytz sani) Jest słonecznie.

It’s cloudy. (ytz klałdi) Jest pochmurnie.

 

Ćwiczenia

I. Zapisz skróconą formę czasownika to be (przykład: I am    I’m):

 1. he is -______
 2. we are  -_____
 3. they are  -_____
 4. it is – _____
 5. she is – _____

 

II. Przetłumacz zdania:

 1. Jest mi zimno.
 2. Basia jest głodna.
 3. On ma 2 lata.
 4. Jest pochmurnie.
 5. Jesteśmy Polakami.

 

 

W następnej części kursu zajmiemy się tematem: Czasownik ‘to be’ w czasie teraźniejszym – przeczenia

Odpowiedzi:
I.
 1. he’s
 2. we’re
 3. they’re
 4. it’s, she’s
II.
 1. I’m cold
 2. Basia is hungry
 3. My son

O autorze

Gramatyka za Friko

Język angielski za darmo. Każdy rozdział to osobne zagadnienie gramatyczne i związane z nim ćwiczenia. W każdym rozdziale będę wprowadzać trochę słownictwa i tłumaczyć wymowę, zapisując słowa tak, jak wymawiane byłyby po polsku. Zapraszam do nauki!

Powiązane artykuły

Komentarze